نیازمند ترسیم نقشه راه برای افزایش سهم استان از صادرات هستیم
نیازمند ترسیم نقشه راه برای افزایش سهم استان از صادرات هستیم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه خواسته اصلی دولت از تیم اقتصادی، توسعه صادرات است، گفت: نیازمند ترسیم نقشه راهی برای افزایش سهم استان از صادرات هستیم. محمد کلامی در جلسه هماهنگی تجارت فرامرزی استان، اظهار داشت: آمار تجارت خارجی از طریق گمرکات استان حاکی از این است که صادرات استان […]


معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه خواسته اصلی دولت از تیم اقتصادی، توسعه صادرات است، گفت: نیازمند ترسیم نقشه راهی برای افزایش سهم استان از صادرات هستیم.

محمد کلامی در جلسه هماهنگی تجارت فرامرزی استان، اظهار داشت: آمار تجارت خارجی از طریق گمرکات استان حاکی از این است که صادرات استان در بخش‌های عمده‌ای چون میوه و محصولات کشاورزی، چدن، آهن و فولاد، ۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و باید تلاش کنیم تا وضعیت موجود را بهبود بخشیم.

وی با تاکید بر  این که نقش گمرکات، منطقه آزاد ارس و صنایع استان در توسعه صادرات برکسی پوشیده نیست، افزود: برنامه‌ریزی اقتصادی بر عهده بخش خصوصی است و دولت، نقش تسهیل‌گر و هموارکننده دارد.

کلامی تاکید کرد: بخش خصوصی باید برای توسعه صادرات برنامه‌ریزی داشته باشد و هدف دولت حمایت از بخش خصوصی است.

وی افزود: سهم استان در اقتصاد نسبت به جمعیت استان بسیار پایین است و تلاش ما ارتقای جایگاه  واقعی استان در حوزه اقتصاد و صادرات است.