نگاه فرهنگی شهرداری تبریز رو به تعالی و تعمیق است
نگاه فرهنگی شهرداری تبریز رو به تعالی و تعمیق است

نگاه فرهنگی شهرداری تبریز رو به تعالی و تعمیق است معاون هماهنگی امور سازمان های شهرداری تبریز نگاه فرهنگی در نگاه مدیریتی شهرداری تبریز برای رضایت شهروندان‌ را رو به تعالی و تعمیق دانست. به گزارش شهریار، جواد صدیقی در دیدار مشترک با معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز گفت: با […]
نگاه فرهنگی شهرداری تبریز رو به تعالی و تعمیق است

معاون هماهنگی امور سازمان های شهرداری تبریز نگاه فرهنگی در نگاه مدیریتی شهرداری تبریز برای رضایت شهروندان‌ را رو به تعالی و تعمیق دانست.

به گزارش شهریار، جواد صدیقی در دیدار مشترک با معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز گفت: با توجه به رویکردی فعلی شهرداری تبریز، تلاش برای توجه هر چه بیشتر و بهتر و برنامه ریزی های عمقی تر در حوزه کار فرهنگی صورت پذیرفته و شاهد هماهنگی و همراهی خانواده بزرگ شهرداری تبریز در این راستا هستیم.

وی گفت: تاکید شهردار تبریز بر توجه همه جانبه امکانات همه دستگاه های شهرداری تبریز در توسعه فرهنگی، از اهمیت کار فرهنگی حکایت دارد و این امر با تلاش صورت گرفته شده از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز و تعامل با سایر سازمان ها و مناطق شهرداری به خوبی پیش می رود.

امیر نصیربیگی، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز نیز در این دیدار با اشاره به خروجی های مثبت و موثر تعاملی در همکاری با سازمان ها و مناطق شهرداری تبریز اظهار داشت: این همکاری ها به رشد قابل توجه کار فرهنگی و نیز رضایت شهرونئدان و رسیدن به افق مطلوب مدیریت فرهنگی کمک کرده است.

وی اضافه کرد: امید است در سایه تعاملات صورت گرفته بتوان فضایی به مراتب بهتر و منسجم تر از پیش ترسیم و به ثمر رساند.