نمایندگان از توضیحات روحانی درباره کنترل قاچاق کالا و ارز قانع نشدند / ارسال سوال به قوه قضائیه
نمایندگان از توضیحات روحانی درباره کنترل قاچاق کالا و ارز قانع نشدند / ارسال سوال به قوه قضائیه

نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور به سوالی درباره عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز قانع نشدند بنابراین سوال به قوه قضائیه ارسال می شود. به گزارش قلم پرس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۶ شهریور) پس از استماع نظرات نماینده سوال کننده و پاسخ های رئیس جمهور درباره کنترل قاچاق کالا و ارز […]

نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور به سوالی درباره عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز قانع نشدند بنابراین سوال به قوه قضائیه ارسال می شود.

به گزارش قلم پرس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۶ شهریور) پس از استماع نظرات نماینده سوال کننده و پاسخ های رئیس جمهور درباره کنترل قاچاق کالا و ارز را قانع کننده ندانستند.

 نمایندگان با ۱۲۳ رای موافق ، ۱۳۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۷۱ نماینده حاضر پاسخ های رئیس جمهور در حوزه کنترل قاچاق و ارز قانع کننده ندانستند.

بر این اساس و طبق ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس، سوال به قوه قضائیه ارسال می شود.

در ماده ۲۱۳ آمده است:

رئیس جمهور موظف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ‌ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح می‌گردد.

تبصره- پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.

چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود./