عصر امروز قائم مقام شهردار تبریز با حضور در تقاطع ارتش، از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فلاحی بازدید کرد. به گزارش قلم پرس، در این بازدید مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز که مجری پروژه است نیز محبوب تیزپاز را همراهی می‌کرد.عصر امروز قائم مقام شهردار تبریز با حضور در تقاطع ارتش، از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فلاحی بازدید کرد.

به گزارش قلم پرس، در این بازدید مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز که مجری پروژه است نیز محبوب تیزپاز را همراهی می‌کرد.