معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از نصب پایه چراغ‌های روشنایی طرح سنتی در پروژه سنگفرش خیابان آبیاری خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی ماه اخیر، طرح ساماندهی خیابان آبیاری را که شامل ایجاد پیاده رو و سنگفرش کردن خیابان آبیاری بود، آغاز کرده و با جدیت به دنبال ساماندهی اساسی […]معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از نصب پایه چراغ‌های روشنایی طرح سنتی در پروژه سنگفرش خیابان آبیاری خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی ماه اخیر، طرح ساماندهی خیابان آبیاری را که شامل ایجاد پیاده رو و سنگفرش کردن خیابان آبیاری بود، آغاز کرده و با جدیت به دنبال ساماندهی اساسی این مسیر قدیمی هستیم.
رسولی افزود: در کنار پروژه کفسازی خیابان آبیاری، طی روزهای اخیر، عملیات نصب پایه چراغ‌های سنتی در این محور انجام گرفته و بر زیبایی‌های این مسیر تاریخی افزوده شد.
وی گفت: عملیات روشنایی خیابان آبیاری با الهام‌گیری از تناسب چراغ‌های نصب شده با بافت تاریخی منطقه اجرایی شده و در فاز اول این مسیر، اقدام به نصب چند پایه چراغ کرده ایم که طی روزهای آتی بالغ بر ۳۰ چراغ روشنایی دیگر در طول مسیر نصب شده و منجر به زیبایی بصری و روشنایی این مسیر خواهد شد.