جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز با حضور در محل اجرای پروژه رسالت – دیزل آباد، از ارائه برنامه زمانبندی و نصب روزشمار در این پروژه خبر داد. به گزارش قلم پرس، سامان احمدزاده ضمن پیگیری وضعیت اجرای پروژه، راهکارها و هماهنگی های لازم در جهت تسریع پروژه را به عوامل اجرایی متذکر شد […]جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز با حضور در محل اجرای پروژه رسالت – دیزل آباد، از ارائه برنامه زمانبندی و نصب روزشمار در این پروژه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، سامان احمدزاده ضمن پیگیری وضعیت اجرای پروژه، راهکارها و هماهنگی های لازم در جهت تسریع پروژه را به عوامل اجرایی متذکر شد و افزود: باید اهتمام جدی در رفع مشکلات احتمالی اجرای این پروژه صورت گیرد و هرچه سریعتر برنامه زمانبندی و روزشمار در این پروژه نصب شود.