نشست پژوهشی قلم در ساحه شعر و ادب در هشترود
نشست پژوهشی قلم در ساحه شعر و ادب در هشترود

نشست پژوهشی قلم در ساحه شعر و ادب در هشترود برگزار شد . اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هشترود با برگزاری نشست پژوهشی قلم در ساحه شعر و ادب  با سخنرانی استاد یعقوب معصومی اصل استاد ادبیات و دکتر بهزاد حسنپور استاد فلسفه، میزبان فرهیختگان و صاحبان اندیشه و قلم شهرستان بود. در این نشست […]نشست پژوهشی قلم در ساحه شعر و ادب در هشترود برگزار شد .

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
هشترود با برگزاری نشست پژوهشی قلم در ساحه شعر و ادب  با سخنرانی استاد
یعقوب معصومی اصل استاد ادبیات و دکتر بهزاد حسنپور استاد فلسفه، میزبان فرهیختگان
و صاحبان اندیشه و قلم شهرستان بود
.

در این نشست که با همکاری
انجمن ادبی آفاق برگزار شد سخنرانان  در باب قلم در ساحه شعر و ادب از منظر
عرفان و فلسفه سخنرانی و مطالب ارزنده ای مطرح نمودند .

گفتنی است در پایان جلسه که با
استقبال قابل توجهی از جانب هنرمندان و اهل قلم صورت گرفت از نویسندگان شهرستان که
در طول یک سال گذشته آثارشان به چاپ رسیده بود با حضور فرماندار، رییس اداره فرهنگ
و ارشاد اسلامی،اعضای شورای شهر و جمعی از مسولین سایر ادارات تجلیل بعمل آمد
.