نشست تخصصی کمیته سازمان‌های ساماندهی مشاغل‌شهری کلانشهرهای کشور برگزار شد
نشست تخصصی کمیته سازمان‌های ساماندهی مشاغل‌شهری کلانشهرهای کشور برگزار شد

نشست تخصصی کمیته سازمان‌های ساماندهی مشاغل‌شهری کلانشهرهای کشور برگزار شد دومین نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور با هدف رسیدن به نقطه مشترک در رویکرد واحد و جامع شهری به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد. به گزارش شهریار، دومین پنل نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل […]
نشست تخصصی کمیته سازمان‌های ساماندهی مشاغل‌شهری کلانشهرهای کشور برگزار شد

دومین نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور با هدف رسیدن به نقطه مشترک در رویکرد واحد و جامع شهری به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

به گزارش شهریار، دومین پنل نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور با حضور مدیران عامل این سازمان ها در شهر اصفهان برگزار شد.

مهدی کیانی سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز در این نشست گفت: یکی از اهداف مهم برگزاری این نشست انتقال تجربیات مدیران شهری به سایر کلانشهرها برای ارتقا کیفیت تصمیم گیری های شهری و بهبود حال شهروندان است و رویکرد واحد کلانشهرها در روند فعالیت کمک می‌کند تا اهداف مختلف مدیریت شهری درهمین راستا افزایش یابد.

کیانی افزود: هدف از برگزاری این جلسات رسیدن به نقطه مشترک در رویکرد واحد و جامع شهری است و به طور قطع بهره‌گیری از رویکرد مشترک می‌تواند در مدیریت شهری واحد کلانشهرها کمک کند.