نشست تخصصی آسیب شناسی اجراهای صحنه‌ای موسیقی برگزار شد
نشست تخصصی آسیب شناسی اجراهای صحنه‌ای موسیقی برگزار شد

نشست تخصصی آسیب شناسی اجراهای صحنه‌ای موسیقی استان در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار شد. این نشست با حضور اعضای هیات مدیره انجمن موسیقی استان، مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، سرپرستان گروه های موسیقی، مدیران موسسات برگزارکننده کنسرت و مدیران آموزشگاه های موسیقی برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست به بررسی […]نشست تخصصی آسیب شناسی اجراهای صحنه‌ای موسیقی استان در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار شد.

این نشست با حضور اعضای هیات مدیره انجمن
موسیقی استان، مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، سرپرستان گروه های موسیقی،
مدیران موسسات برگزارکننده کنسرت و مدیران آموزشگاه های موسیقی برگزار شد.

شرکت کنندگان در این نشست به
بررسی مسائل پیرامون اجراهای صحنه‌ای موسیقی در استان پرداختند و تسهیل در مراحل
اخذ مجوز کنسرت گروه های بومی، تشویق گروه های بومی‌ استان مبنی بر افزایش تولیدات،
ایجاد زمینه برای کاهش هزینه های کنسرت و یا امتیاز دهی به گروه های بومی اعم از سالن
و تبلیغات و …  از اهم موارد مطرح شده در
این نشست بود.

ایجاد زمینه برای همکاری فی‌مابین
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ و شهرداری کلان شهر تبریز در خصوص تسهیل در روند
برگزاری کنسرت های بومی و ایجاد ارتباط سازنده با رسانه های فعال در عرصه موسیقی
نیز از دیگر موارد مطرح شده در نشست یاد شده بود.