نخستین ابلاغ رسمی شهردار تبریز به یک مدیر جوان صادر شد
نخستین ابلاغ رسمی شهردار تبریز به یک مدیر جوان صادر شد

[ad_1] شهردار تبریز در نخستین ابلاغ رسمی خود، «سعید صالح‌نیا» را به عنوان مدیرکل حوزه شهردار منصوب کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در راستای عمل به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری مبنی بر بکارگیری نیروهای متخصص و جوان در ارگانها و نهادهای مختلف، نخستین ابلاغ رسمی خود در شهرداری تبریز را به […]

[ad_1]

شهردار تبریز در نخستین ابلاغ رسمی خود، «سعید صالح‌نیا» را به عنوان مدیرکل حوزه شهردار منصوب کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در راستای عمل به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری مبنی بر بکارگیری نیروهای متخصص و جوان در ارگانها و نهادهای مختلف، نخستین ابلاغ رسمی خود در شهرداری تبریز را به نام سعید صالح‌نیا صادر کرد.
بر اساس ابلاغ رسمی هوشیار، صالح‌نیا به عنوان مدیرکل حوزه  شهردار تبریز منصوب شده و کار خود در این حوزه را از امروز آغاز کرد.
تکریم ارباب رجوع، ایجاد هماهنگی بین ارکان مدیریتی شهرداری و حوزه شهردار، پیگیری برنامه‌ها، تهیه و ارائه گزارش‌های زمان‌بندی‌شده، ارتقای نظم و هماهنگی حوزه ریاست با مدیران بخش‌های مختلف و سامان‌دهی و انسجام‌بخشی به امور، از جمله مواردی است که در حکم ابلاغی از سوی شهردار تبریز تاکید شده‌است.

[ad_2]