نام نویسی ۶۳ نفر برای انتخابات مجلس در تبریز در پایان سومین روز
نام نویسی ۶۳ نفر برای انتخابات مجلس در تبریز در پایان سومین روز

فرماندار تبریز گفت: با پایان سومین روز در مجموع ۶۳ داوطلب برای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکوثبت نام کردند

به گزارش قلم پرس، بهروز مهدوی در خصوص آمار ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس در تبریز اظهار داشت: تا پایان سومین روز از زمان ثبت نام ۶۳ نفر در تبریز برای داوطلبی در انتخابات مجلس نام نویسی کرده اند.

وی افزود: از این تعداد تنها ۲۵ نفر در سومین روز از زمان ثبت نام با حضو رد فرمانداری تبریز نام نویسی کرده اند.

فرماندار تبریز اضافه کرد: از تعداد مجموع ثبت نام کنندگان ۹ نفر زن، ۵۴ نفر مرد هستند

وی با بیان اینکه بیش ترین فراوانی سنی مربوط به رده سنی  ۳۰ تا ۴۵ سال است، ادامه داد: از مجموع ثبت نام کنندگان  ۹ نفر دارای مدرک دکترا و  ۴۹ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۵ نفر با مدرک کارشناسی (سهمیه ایثارگری) نام نویسی کرده اند.