جاده قدیم وادی رحمت به نام شهید حسن جنگجو نامگذاری شد. به گزارش قلم پرس، جاده قدیم وادی رحمت که با هدف کاهش بار ترافیکی در ورودی و خروجی این مسیر در دست اقدام برای اصلاح و بازگشایی قرار گرفته است، به نام شهید حسن جنگجو برای گرامیداشت یاد و زنده نگهداشتن راه شهدا نامگذاری […]جاده قدیم وادی رحمت به نام شهید حسن جنگجو نامگذاری شد.

به گزارش قلم پرس، جاده قدیم وادی رحمت که با هدف کاهش بار ترافیکی در ورودی و خروجی این مسیر در دست اقدام برای اصلاح و بازگشایی قرار گرفته است، به نام شهید حسن جنگجو برای گرامیداشت یاد و زنده نگهداشتن راه شهدا نامگذاری شد.
شهید حسن جنگجو عضو لشکر عاشورا بود. او در عملیات‌های فتح المبین، والفجر ۴ و خیبر حضور داشت و در نهایت در سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر به شهادت رسید و جاویدالاثر شد.
پیکر حسن جنگجو تا ۳۴ سال مفقود بود و سرانجام در سال ۱۳۹۶ در مناطق عملیاتی در کشور عراق شناسایی شد و به زادگاه خود در تبریز بازگشت.