موضوع ورزش باید در اولویت برنامه های شهرداری تبریز باشد
موضوع ورزش باید در اولویت برنامه های شهرداری تبریز باشد

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز گفت: حوزه ورزش در جامعه جایگاه بالایی داشته و قدرت ورزش در جامعه نمود بارزی دارد، با توجه به این مساله موضوع ورزش باید در اولویت برنامه های شهرداری تبریز باشد.

به گزارش قلم پرس، پرویز هادی در نشست کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز با گلایه از برون سپاری بدون مطالعه اماکن ورزشی مخصوصا در مناطق محروم شهر اشهار داشت: با برون سپاری اماکن ورزشی در شهر علاوه براینکه این اماکن از اختیار شهرداری خارج می شود، مردم مناطق محروم نیز نمی توانند از ین اماکن بهره مند شوند و تنها قشر خاصی توانایی ستفاده از آن را دارند.
وی با تاکید بر اینکه حوزه ورزش در جامعه جایگاه بالایی داشته و قدرت ورزش در جامعه نمود بارزی دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به این مساله موضوع ورزش باید در اولویت برنامه های شهرداری تبریز باشد.
رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به این تاکیدات شهردار کلانشهر تبریز در خصوص اهمیت ورزش در جامعه، ادامه داد: دغدغه همه ما شهر و شروندان و زیرساخت های شهری است، باید موضوع توجه به ورزش در جمعه نهادینه شود و در ای راستا شهردار محترم کلانشه تبریز با اقداماتی ماندگار در این حوزه انجام دهند.
وی با اشاره به موضوع طرح برگزاری مسابقات بین المللی در تفرجگاه عون بن علی بیان کرد: در این راستا باید جلسه ای با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان، شهردار کلانشهر تبریز و اعضای کمیسیون برگزار شده و موضوع و برنامه های مطرح شده به طور کامل بررسی و تصمیم گیری شود تا مسابقات به صورت مناسب و در شان تبریز برگزار شود.
هادی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات بین لمللی گامی بزرگ برای معرفی تبریز در اذهان عمومی و خارج ار کشور بوده و با توج به این موضوع باید گام بای مناسبی در برگزاری این مسابقات برداشته شود.

انتهای پیام/