طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار شهردار کلانشهر تبریز، موسی زارعی به عنوان شهردار منطقه ۱۰ تبریز انتخاب و معرفی شد. به گزارش قلم پرس، مراسم معارفه شهردار منطقه ۱۰ تبریز ظهر امروز با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق و مدیران این منطقه برگزار شد.   بر همین اساس، موسی زارعی به عنوان […]طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار شهردار کلانشهر تبریز، موسی زارعی به عنوان شهردار منطقه ۱۰ تبریز انتخاب و معرفی شد.

به گزارش قلم پرس، مراسم معارفه شهردار منطقه ۱۰ تبریز ظهر امروز با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق و مدیران این منطقه برگزار شد.  
بر همین اساس، موسی زارعی به عنوان شهردار جدید منطقه ۱۰ تبریز معرفی و از زحمات حسن گنجی قدردانی شد.