“موزه هنر مکتب تبریز “۱۲ خردادماه و  در جریان سفر استانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران توسط وزیر محترم میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی افتتاح و فعالیت خود را آغاز نمود. ایجاد این موزه تخصصی استقبال دوستداران فرهنگ و هنر را در پی داشته  و امید آن می‌رود در ادامه با همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهندگان […]


“موزه هنر مکتب تبریز “۱۲ خردادماه و  در جریان سفر استانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران توسط وزیر محترم میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی افتتاح و فعالیت خود را آغاز نمود. ایجاد این موزه تخصصی استقبال دوستداران فرهنگ و هنر را در پی داشته  و امید آن می‌رود در ادامه با همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهندگان عرصه هنر،  زمینه پویایی بیش از پیش آن فراهم آید.  نوشتار حاضر  ضرورت‌های ایجاد این موزه و کارکردهای مورد انتظار از آن را موردبررسی قرار می‌دهد.