موازی کاری و شهرت طلبی بلای جان موسسات خیریه تبریز
موازی کاری و شهرت طلبی بلای جان موسسات خیریه تبریز

با توجه به برخی مسائل و موازی کاری های موسسات خیریه در تبریز این را می‌توان دریافت که برخی موسسات خیریه شهرت طلبی را بر کار خیر ترجیح داده و در کنار شهرت طلبی هرازگاهی کار خیر انجام داده و از قشر ضعیف جامعه حمایت می‌کنند.

قلم پرس/فرشیدولی‌زاده بدون شک همه آوازه تبریز شهری بدون گدا را در فضای مجازی و کتاب ها و حتی برخی رسانه‌های کشوری شنیده‌اند و این مساله چندسالی است که با کاهش ارزش پولی کشور و گرانی افسار گسیخته در حال رنگ باختن است.

در این بین اگر علت آوازه تبریز به شهری بدون گدا را جویا شویم، نقش بی بدیل موسسات خیریه را در این امر نمی‌توان نادیده گرفت،چراکه نهاد های وابسته به دولت همانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی از بودجه مشخصی برخوردار بوده و خارج از بودجه توان حمایت ندارند و حضور موسسات خیریه بسیار پر رنگ دیده می‌شود.از آنجایی که موسسات خیریه به عنوان نهاد مردمی شناخته شده انتظار می‌رود در انجام فعالیت های حمایتی‌آنها دستگاه‌هایی بر این موسسات نظارت داشته و ساماندهی این ارائه خدمات این موسسات را برعهده داشته باشند.

طبق چند نشستی که باموسسات خیریه عظیم و طویل تبریز داشتیم، بهترین و شاید مهمترین بخش آن عدم وجود مقبولیت موسسات خیریه تبریز برای همدیگر بود.

نکته قابل توجه این ماجرا آنجایی به اوج خود می‌رسد که چندیدن موسسه در بحث مبارزه با تکدی گری در تبریز فعالیت داشته و هزینه های هنگفتی هم در این باره پرداخت می‌شود ولی روزبه روز به تعداد تکدی گران در تبریز اضافه شده و خبری از مبارزه نیست.

در طرف دیگر برخی موسسات خیریه برای خود محدودیت مکانی تعریف کرده و خارج از آن محدوده از پذیرش افراد فقیر خود را معذور دانسته و هیچ کمکی به آن افراد نمی‌کنند.

در حالیکه این موسسات درباره هزینه میلیاردی سالیانه برای کمک به مستضعفان خبر می‌دهند با یک حرکت حساب شده و بیصدا می‌توانند با ایجاد یک واحد تولیدی به همان هزینه میلیاردی و اشتغال دادن به افراد بی بضاعت ریشه گسترش فقر و تکدی گری را در استان آذربایجان شرقی قطع کنند،اما با توجه به برخی مسائل و موازی کاری های موسسات خیریه در تبریز این را می‌توان دریافت که برخی موسسات خیریه شهرت طلبی را  بر کار خیر ترجیح داده و در کنار شهرت طلبی هرازگاهی کار خیر انجام داده و از قشر ضعیف جامعه حمایت می‌کنند.

از طرفی گفته می‌شود که بیش از چندصد موسسه خیریه در تبریز فعالیت می‌کنند که با این اوصاف نباید در این شهر و استان آذربایجان شرقی مشکلی در رابطه با فقر مالی باشد که اینطور نیست.

متاسفانه برخی فعالیت های موسسات خیریه همانند هم بوده و بیشتر  موازی می‌شود و این موازی کاری به نحوی بی ارزش بوده و دردی را از جامعه درمان نمی‌کند.

فعالیت های کار آفرینی می‌تواند برگ برنده موسسات خیریه باشد

اگر به ریشه ایجاد فقر دقت کنیم،فقر در صورت کمبود و عدم وجود شرایط مالی مناسب در سایه نبود اشتغال به وجود آمده و درحال گسترش می‌شود و اگر سرپرست خانواده‌ایی شاغل باشد،با همان حقوق اندک می‌تواند زندگی خود را مدیریت کرده و چشمش به دست موسسات حمایتی نباشد.

پس می‌توان نتیجه گرفت که اگر موسسات خیریه بجای فعالیت های ویترینی کمی به فکر اشتغال زایی بوده و با ایجاد صنایع مورد نیاز و یا گلخانه های پرورش گیاهان دارویی علاوه بر تامین نیاز کشور در زمینه گیاهان دارویی برای سرپرست خانواری که در اثر نبود شغل فقیر شدند اشتغال ایجاد شده و دیگر نگاهش به دستان موسسات خیریه نیست.

برخی فعالیت های خیریه مانند توزیع ارزاق و حمایت مالی بیشتر به عنوان مسکن بوده و مراحل فقر وکم در آمدی را برای جامعه هدف موسسات قابل تحمل می‌کند ولی واقعا این فعالیت ها در فقرزدایی تاثیری خواهد داشت یا خیر خود جای بحثی بسیار دارد.

بی شک با گرانی های اخیر، میزان مشکلات مردم و اقشار ضعیف جامعه روز به روز افزایش خواهد یافت،افزایش میزان تکدیگری در ماه های گذشته یکی از تبعات گرانی های اخیر است. این درحالی است که تکدیگری، روی خوش و بی خطر واکنش ها به گرانی است که تنها تبعات اجتماعی با خود به همراه دارد.

انتظار می‌رود مسئولان استان اهتمام بیشتری در راستای مبارزه با فقر داشته و با نظارت و بازرسی بر فعالیت های موسسات خیریه،در ریشه کنی فقر در استان اقداماتی نیز انجام داده تا شاهد وضعیت های بدتر نباشیم.