به گزارش قلم پرس تبریز، محمد کلامی در سی و نهمین کمیسیون دائمی شورای عالی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، ارائه دوره‌های مهارتی به سربازان را متناسب با نیاز بازار کار دانست و اظهار داشت: متاسفانه شاهد آمار ضدونقیض در بحت آموزش سربازان هستیم و آمارهای مختلفی ارائه شده که باید […]

به گزارش قلم پرس تبریز، محمد کلامی در سی و نهمین کمیسیون دائمی شورای عالی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، ارائه دوره‌های مهارتی به سربازان را متناسب با نیاز بازار کار دانست و اظهار داشت: متاسفانه شاهد آمار ضدونقیض در بحت آموزش سربازان هستیم و آمارهای مختلفی ارائه شده که باید این نقیصه جبران شده و آمارها یکنواخت و هماهنگ باشد.

 
وی افزود: دوره سربازی یک فرصت مناسب برای استفاده از ظرفیت و سرمایه اجتماعی جوانان در راستای مهارت‌آموزی و زمینه‌سازی برای حضور موثر افراد در بازار کار است و از ظرفیت‌های استان دراین مورد باید استفاده شود.
 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید برنگاه سازمانی به شاخص‌های مهارت، گفت: اگر سربازان در دوران سربازی آموزش ببیند دوران خدمت برای آنها ملال‌آور نخواهد شد و بعد از اتمام سربازی به سمت بازار کار روانه خواهند شد.

انتهای پیام/