منجم، سلیمانی و رنجبر گزینه‌های نهایی شهرداری تبریز
منجم، سلیمانی و رنجبر گزینه‌های نهایی شهرداری تبریز

با رای گیری اعضاء شورای اسلامی شهر تبریز، حمید منجم با ۷ رای، مظفر سلیمانی و عباس رنجبر هرکدام با ۵ رای به دور بعدی رای گیری رسیدند.

به گزارش قلم پرس:در جلسه علنی شورای شهر تبریز که با دستور بررسی و انتخاب شهرداری تبریز شروع شده است، اعضای شورا با برگزاری رای‌گیری، سه نفر نهایی تصدی شهرداری تبریز را انتخاب کردند که باید از میان این سه نفر نیز یک نفر به عنوان شهردار انتخاب شود.

تعداد آرا به شرح زیر است:

حمید منجم ۷ رای

مظفر سلیمانی ۵ رای

عباس رنجبر ۵ رای

یعقوب هوشیار ۳ رای

جعفری آذر ۴ رای

فریدون بابایی انصراف از کاندیداتوری

یونس فاتح بدون رای

جعفر مدبر بدون رای

در ادامه با تصویب اعضای شورای  شهر انتخاب گزینه نهایی شهرداری به جلسه فوق‌العاده ساعت ۵ عصر روز دوشنبه ۸ شهریور موکول شد.