به گزارش شهریار، محرم محمدزاده پیش از ظهر امروز در در حاشیه افتتاح مجموعه پروژه‌های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی اظهار داشت: از دوره های پیشین مدیریت شهری، پروژه‌های زیادی داریم که برخی قسمت‌های آن کار شده است ولی پاره ای نواقص اساسی و مشکل‌زا برای شهروندان وجود دارد که این نواقص کم نیستند. او […]

به گزارش شهریار، محرم محمدزاده پیش از ظهر امروز در در حاشیه افتتاح مجموعه پروژه‌های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی اظهار داشت: از دوره های پیشین مدیریت شهری، پروژه‌های زیادی داریم که برخی قسمت‌های آن کار شده است ولی پاره ای نواقص اساسی و مشکل‌زا برای شهروندان وجود دارد که این نواقص کم نیستند.

او افزود: برخی نواقص اصلی و موارد ریز پروژه ها را نمی بینند و تنها بخش اصلی و در معرض دید آن را می بینند، چرا که توجهی به اصل کار نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به احداث پل مهندس اشرف‌نیا و تکمیل نواقص دیگر پروژه‌ دسترسی های جانبی اعلام کرد: این مجموعه پروژه ای عظیم است، ولی با این وجود برنامه ریزی ما تکمیل نواقص پروژه‌هایی است که در سال‌های گذشته به صورت ناقص افتتاح شده اند.

او اضافه کرد: رمپ ها، لوپ ها و دیگر نواقصاتی که پروژه های شهری دارند، مورد توجه شهرداری تبریز قرار گرفته است که امروز نیز شاهد بهره‌برداری یکی از پروژه ها هستیم.

محمدزاده تأکید کرد: شهروندانی که از جاده ائل گلی به سمت چایکنار تردد داشتند، باید کلی مسیر را طی می کردند تا به مقصد خود در چایکنار برسند، ولی با افتتاح این پل مردم به راحتی می توانند تردد داشته باشند.