معرفی داوران پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز
معرفی داوران پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز

در آستانه برگزاری پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز، داوران این جشنواره معرفی شدند. به گفته دبیر جشنواره فیلم تبریز رضا میرکریمی، آیدا پناهنده، مسعود امینی تیرانی، اصغر یوسفی‌نژاد و سید وحید حسینی نامی، داوری پانزدهمین دوره جشنواره فیلم تبریز را بر عهده خواهند داشت. هادی امینی گفت: داوری آثار در مرحلۀ اول با همراهی فیلمسازان بومی […]در آستانه برگزاری پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز، داوران این جشنواره معرفی شدند.

به گفته دبیر جشنواره فیلم تبریز رضا میرکریمی، آیدا پناهنده، مسعود امینی تیرانی،
اصغر یوسفی‌نژاد و سید وحید حسینی نامی، داوری پانزدهمین دوره جشنواره فیلم تبریز
را بر عهده خواهند داشت.

هادی امینی گفت: داوری آثار در مرحلۀ اول با همراهی فیلمسازان بومی شکل
گرفت و فیلم های بخش مسابقه توسط هیئت انتخاب، معین و اعلام گردید.

وی افزود: در طول پروسه انتخاب فیلم های بخش مسابقه، فیلم ها بر اساس نوع
ساختاری خود، توسط هیئت های اختصاصی مورد بازبینی قرار گرفت که این اتفاق سبب
تخصصی تر شدن پروسه ی انتخاب شد
.

دبیر جشنواره فیلم تبریز تصریح کرد:‌ برای مرحلۀ داوری آثار راه‌یافته به
بخش رقابتی نیز، هیئت داوران، متشکل از سینماگران بومی و ملی انتخاب گردید تا ضمن
بهره گیری از پتانسیل های بومی از تجربیات اساتید ملی در امر داوری آثار بهره مند شویم
.

بر اساس این گزارش، این جشنواره از ۲۶ تا ۲۹ تیر ماه در تبریز در پردیس
سینمایی ستاره باران تبریز برگزار می‌شود
.