معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد برگزار می‌کند:
معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد برگزار می‌کند:

معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد برگزار می‌کند: مسابقۀ بزرگ عکس و مستند کوتاه از پیاده‌روی اربعین علاقه‌مندان می‌توانند عکس‌ها و مستندهای کوتاه خود از پیاده‌روی اربعین را تا ۱۰مهر۱۴۰۱ به نشانی info_cultural@kish.ir ارسال فرمایند. به آثار برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. 🌿🌿🌿روایت‌های خود از فرهنگ و هنر مناطق آزاد را با روایت‌خانه […]


معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد برگزار می‌کند:

مسابقۀ بزرگ عکس و مستند کوتاه
از پیاده‌روی اربعین

علاقه‌مندان می‌توانند عکس‌ها و مستندهای کوتاه خود از پیاده‌روی اربعین را تا ۱۰مهر۱۴۰۱ به نشانی
info_cultural@kish.ir
ارسال فرمایند.

به آثار برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. 🌿🌿🌿روایت‌های خود از فرهنگ و هنر مناطق آزاد را با روایت‌خانه درمیان بگذارید 🌿🌿🌿
https://chat.whatsapp.com/BKMNDYxFrRj1ajnwZdCUYk