مشکلات مانعی برای خدمت دستگاه قضایی به مردم نیست
مشکلات مانعی برای خدمت دستگاه قضایی به مردم نیست

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، طی بازدید از پیش اعلام نشده از مجتمع قضایی شهید بهشتی تبریز بازدید کرد.

به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی موسی خلیل الهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی طی بازدید از پیش اعلام نشده با حضور در مجتمع قضایی شهید بهشتی تبریز وضعیت موجود مجتمع را بررسی و ضمن گفت و گو با مراجعان و قضات و پرسنل حاضر در مجتمع در روند موضوعات و مشکلات مردم و پرسنل قرار گرفتند.
وی در حاشیه این بازدید ضمن قدردانی از قضات و پرسنل دستگاه قضایی استان، اظهار داشت: شیوع بیماری کرونا طی ماه های اخیر و مشکلات پیش آمده مانع انجام وظیفه و خدمت به مردم نبوده و رسیدگی به پرونده ها به شکل احسن انجام می شود.