به گزارش شهریار، اکبر امجدی با بیان این خبر، افزود: در راستای  نوسازی و توانمندسازی بافت ناکارآمد شهری، شهرداری منطقه چهار در چهل ماه گذشته اجرای پروژه‌های مسیرگشایی و نوسازی و تحکیم بافت‌های فرسوده را در دستور کار قرار داده و موفق شده است چهار رشته مسیرگشایی‌های حجتی به چایکنار، فیضیه غربی به نظام پزشکی، […]

به گزارش شهریار، اکبر امجدی با بیان این خبر، افزود: در راستای  نوسازی و توانمندسازی بافت ناکارآمد شهری، شهرداری منطقه چهار در چهل ماه گذشته اجرای پروژه‌های مسیرگشایی و نوسازی و تحکیم بافت‌های فرسوده را در دستور کار قرار داده و موفق شده است چهار رشته مسیرگشایی‌های حجتی به چایکنار، فیضیه غربی به نظام پزشکی، فاز دوم شهید خلیلی و فاز دوم شهید میلانی را عملیاتی نماید.
وی اظهار داشت: در ادامه اجرای این پروژه‌ها، مسیرگشایی فلسطین جنوبی به طول ۳۰۰ متر و عرض ۲۴ متر در حال اجرا است و در حال توافق با مالکین قطعات باقی مانده در مسیر پروژه هستیم.
شهردار منطقه ۴ تبریز با بیان اینکه این مسیر با ارزش ۹۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا است، تصریح کرد: در مجموع ۱۶ واحد مسکونی و ۳ باب مغازه در مسیر طرح واقع گردیده که تنها سه ملک برای آزادسازی کل مسیر باقی مانده است.
امجدی تاکید کرد: اجرای طرح‌های مسیرگشایی از جمله راهکارهای اساسی برای روان‌سازی ترافیک شهری است که علاوه بر آن در میان‌مدت می‌تواند به تحکیم شرایط زندگی و ارتقای شرایط زیستی و زندگی شهروندی بینجامد.