مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز برگزار می شود. به گزارش قلم پرس، برگزاری این مسابقات در شبهای ماه مبارک رمضان و به شکل رایگان در اماکن ورزشی شهرداری تبریز خواهد بود.مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز برگزار می شود.

به گزارش قلم پرس، برگزاری این مسابقات در شبهای ماه مبارک رمضان و به شکل رایگان در اماکن ورزشی شهرداری تبریز خواهد بود.