مسئولان قضایی استان آذربایجان شرقی از واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه آزاد ارس بازدید کردند
مسئولان قضایی استان آذربایجان شرقی از واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه آزاد ارس بازدید کردند

مسئولان قضایی استان آذربایجان شرقی از واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه آزاد ارس بازدید کردند به گزارش قلم پرس – موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به همراه علیلو دادستان مرکز استان، امن الهی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان به همراه جمعی از مدیران کل استان آذربایجان شرقی و مدیران منطقه […]مسئولان قضایی استان آذربایجان شرقی از واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه آزاد ارس بازدید کردند

به گزارش قلم پرس – موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به همراه علیلو دادستان مرکز استان، امن الهی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان به همراه جمعی از مدیران کل استان آذربایجان شرقی و مدیران منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا با حضور در منطقه آزاد ارس از چندین واحد تولیدی و صنعتی بازدید کردند.

در جریان این بازدید مقامات قضایی شهرستان دستوراتی در جهت رفع موانع تولید و تسهیل در فرآیند فعالیت این واحدهای تولیدی صادر کردند.

انتهای پیام/