حامد غلامپور به عنوان مدیر حراست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز منصوب شد. به گزارش قلم پرس، صبح امروز با حضور علی اشرفی مدیرکل حراست شهرداری تبریز و آتش پاد علیرضا زبردست مدیرعامل سازمان آتش نشانی تبریز، حامد غلام‌پور به سمت مدیر حراست سازمان آتش نشانی تبریز منصوب شد.حامد غلامپور به عنوان مدیر حراست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز منصوب شد.

به گزارش قلم پرس، صبح امروز با حضور علی اشرفی مدیرکل حراست شهرداری تبریز و آتش پاد علیرضا زبردست مدیرعامل سازمان آتش نشانی تبریز، حامد غلام‌پور به سمت مدیر حراست سازمان آتش نشانی تبریز منصوب شد.