به گزارش ایسنا، با تصمیم هیات مدیره باشگاه گل‌گهر سیرجان، محمد اسفندیار پور که عضو هیات مدیره این باشگاه بود، به عنوان مدیرعامل جدید گل‌گهر سیرجان برگزیده شد. پیش از این، جواهری مدیرعامل گل‌گهر سیرجان بود. او پیش‌تر از جمع هیات مدیره گل‌گهر خارج شده بود و با این تصمیم، به طور کامل با باشگاه […]

به گزارش ایسنا، با تصمیم هیات مدیره باشگاه گل‌گهر سیرجان، محمد اسفندیار پور که عضو هیات مدیره این باشگاه بود، به عنوان مدیرعامل جدید گل‌گهر سیرجان برگزیده شد.

پیش از این، جواهری مدیرعامل گل‌گهر سیرجان بود. او پیش‌تر از جمع هیات مدیره گل‌گهر خارج شده بود و با این تصمیم، به طور کامل با باشگاه گل‌گهر سیرجان قطع همکاری کرد.

انتهای پیام