محمد صبوری مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در گفت و گو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: به‌دنبال بارش برف و برودت هوا  آموزش‌های حضوری  روز شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ در تمام دوره‌های تحصیلی شهری و روستایی مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد شد.  چاراویماق آموزشهای […]

محمد صبوری مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در گفت و گو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: به‌دنبال بارش برف و برودت هوا  آموزش‌های حضوری  روز شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ در تمام دوره‌های تحصیلی شهری و روستایی مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

 چاراویماق

آموزشهای حضوری در تمام دوره های تحصیلی شهری و روستایی تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

 

 تیکمه‌داش

آموزشهای حضوری در تمام دوره های تحصیلی شهری و روستایی تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

هشترود 

آموزشهای حضوری در تمام دوره های تحصیلی  روستایی تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد شد. در شهر هشترود آموزشها بصورت حضوری طبق برنامه پیگیری خواهد شد.

سراب

آموزش‌ های حضوری در تمام دوره های تحصیلی شهری و روستایی تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

نظرکهریزی 

آموزش‌های حضوری در تمام دوره های تحصیلی شهری و روستایی تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/