به گزارش ایسنا، مسابقات شمشیربازی انتخابی المپیک زون آسیا از پنجم اردیبهشت در ازبکستان برگزار می شود. ایران در اسلحه های اپه و فلوره مردان و سابر، اپه و فلوره زنان به دنبال سهمیه است. پیش از این با برگزاری انتخابی تکلیف نفرات اعزامی در اسلحه های فلوره مردان و زنان و اپه زنان مشخص […]

به گزارش ایسنا، مسابقات شمشیربازی انتخابی المپیک زون آسیا از پنجم اردیبهشت در ازبکستان برگزار می شود. ایران در اسلحه های اپه و فلوره مردان و سابر، اپه و فلوره زنان به دنبال سهمیه است. پیش از این با برگزاری انتخابی تکلیف نفرات اعزامی در اسلحه های فلوره مردان و زنان و اپه زنان مشخص شده بود، اکنون انتخاب شمشیرباز اعزامی در اسلحه اپه مردان هم تعیین تکلیف شد.

با توجه به مسابقه انتخابی که روز گذشته برگزار شد، محمد رضایی طادی توانست به عنوان نماینده ایران در مسابقات زون آسیا انتخاب شود.

 مسابقه انتخابی در پنج دور برگزار شد و قرار بر این برود هر ورزشکاری که در سه دور پیروز شود، به مسابقات زون آسیا اعزام شود که محمد رضایی طادی موفق به پیروزی در سه دور شد.

رضایی طادی که در رده سنی جوانان قرار دارد، فردا (چهارشنبه) عازم مصر می شود در مسابقات قهرمانی جوانان جهان نیز شرکت کند.

در حال حاضر تنها برگزاری مسابقه انتخابی سابر زنان باقی مانده است تا ترکیب نفرات اعزامی به مسابقات زون آسیا تکمیل شود.

*اسامی نفرات اعزامی به مسابقات انتخابی المپیک زون آسیا 

اسلحه اپه 

مردان: محمد رضایی طادی

زنان: پریا ماهرخ

اسلحه فلوره 

مردان: علیرضا ادهمی

زنان: نگین کافی

انتهای پیام