به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس با اعلام درج شرکت «مجتمع جهان فولاد سیرجان» اعلام کرد: با عنایت به اینکه یکی از شرایط پذیرش و درم نام آن شرکت به استناد نامه شماره ۹۹/۸/۱۳۳۲۱۲ مورخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ شرکت فرابورس ایران، ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار […]

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس با اعلام درج شرکت «مجتمع جهان فولاد سیرجان» اعلام کرد: با عنایت به اینکه یکی از شرایط پذیرش و درم نام آن شرکت به استناد نامه شماره ۹۹/۸/۱۳۳۲۱۲ مورخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ شرکت فرابورس ایران، ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و این موضوع در جلسه مورخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ هیئت پذیرش فرابورس مورد تصویب اعضا قرار گرفته است، بنابراین نام آن شرکت در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ با شماره ۱۱۸۳۷ نزد این سازمان ثبت شد.