ماهی گیری رسانه سلطنت طلب از نمکزار دریاچه ارومیه!
ماهی گیری رسانه سلطنت طلب از نمکزار دریاچه ارومیه!

بی بی سی فارسی رسانه سلطنت طلب انگلیس در یک گزارش جهت دار و غیر کارشناسانه خشک شدن دریاچه ارومیه را به حوضچه داغ گولی عینالی ربط داد!

به گزارش قلم پرس به نقل از عصرتبریز، بی بی سی فارسی رسانه سلطنت طلب انگلیس در یک گزارش جهت دار و غیر کارشناسانه خشک شدن دریاچه ارومیه را به حوضچه داغ گولی عینالی ربط داد!

این رسانه مخالف آذربایجان در یک گزارش ادعا می کند که دریاچه مصنوعی داغ گولی عینالی شیره آب دریاچه ارومیه را می‌مکد!

این در حالی است که میزان حجم آب موجود در دریاچه داغ گولی حدود ۵۰ هزار متر مکعب است و این رقم در برابر تبخیر روزانه دریاچه ارومیه در تابستان که حدودا ۱۷ میلیون متر مکعب برآورد شده قطره ای از اقیانوس است.

همه آذربایجانی ها می دانند بی بی سی دلسوز این خطه نیست و به دنبال ایجاد تشنج در تبریز و اختلاف بین مردم ارومیه و تبریز است.