ماجرای ضرب و شتم عکاس تبریزی از زبان خودش و واکنش استاندار + فیلم
ماجرای ضرب و شتم عکاس تبریزی از زبان خودش و واکنش استاندار + فیلم

استاندار آذربایجان شرقی به موضوع ضرب و شتم عکاس تبریزی ضمن دستور بررسی این موضوع در شورای تامین گفت: این نوع برخورد وحشی گریست و خاطیان شناسایی و با آنها برخورد خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی به موضوع ضرب و شتم عکاس تبریزی ضمن دستور بررسی این موضوع در شورای تامین گفت: این نوع برخورد وحشی گریست و خاطیان شناسایی و با آنها برخورد خواهد شد.