در راستای تداوم عملیات بهسازی معابر، لکه گیری و ترمیم آسفالت در خیابان اشکان و کوی های تابعه به همت اکیپ آسفالت کارگاه امانی منطقه اجرا شد. به گزارش قلم پرس، احمد انیسه شهردار منطقه ۶ تبریز بر تداوم بی وقفه اجرای عملیات بهسازی معابر تأکید کرد و اظهار داشت: در راستای تسهیل در تردد […]در راستای تداوم عملیات بهسازی معابر، لکه گیری و ترمیم آسفالت در خیابان اشکان و کوی های تابعه به همت اکیپ آسفالت کارگاه امانی منطقه اجرا شد.

به گزارش قلم پرس، احمد انیسه شهردار منطقه ۶ تبریز بر تداوم بی وقفه اجرای عملیات بهسازی معابر تأکید کرد و اظهار داشت: در راستای تسهیل در تردد شهروندان به ویژه ساکنین غرب و شمالغرب تبریز و تأمین امنیت و ایمنی آنان، عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت به همت اکیپ کارگاه امانی حوزه معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه و اکیپ های چندگانه حوزه معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال اجرا می باشد.
انیسه با تأکید بر اهمیت توزیع متوازن خدمات به ویژه در قالب ایمن سازی و بهسازی معابر گفت: اجرای عملیات آسفالت ریزی و بهسازی معابر طی گزارشات واصله از سوی شهروندان و بازدید میدانی کارشناسان حوزه شناسایی و بر حسب میزان تردد در آن اولویت بندی و انجام می پذیرد.
گفتنی است در همین راستا عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت در خیابان اشکان و کوی های تابعه (گلشن، نیلوفر، تبریز نو و کوچه سعادتیان) با هدف افزایش ضریب ایمنی تردد ساکنین محترم توسط اکیپ آسفالت کارگاه امانی منطقه انجام شد.