اکیپ‌های معاونت خدمات شهری منطقه ۱ با توزیع ۱۰ تن آسفالت، چند مسیر در محلات کم برخوردار منطقه را لکه‌گیری و چاله‌زدائی کردند. به گزارش قلم پرس، در راستای اجرای طرح “نگهداشت شهری”، اکیپ‌های معاونت خدمات شهری منطقه اقدام به لکه‌گیری و چاله‌زدائی در محدوده‌های خیابان ۷ تیر میدان رز کوی زنوزی، بلوار استاد شهریار ورودی […]اکیپ‌های معاونت خدمات شهری منطقه ۱ با توزیع ۱۰ تن آسفالت، چند مسیر در محلات کم برخوردار منطقه را لکه‌گیری و چاله‌زدائی کردند.

به گزارش قلم پرس، در راستای اجرای طرح “نگهداشت شهری”، اکیپ‌های معاونت خدمات شهری منطقه اقدام به لکه‌گیری و چاله‌زدائی در محدوده‌های خیابان ۷ تیر میدان رز کوی زنوزی، بلوار استاد شهریار ورودی کوچه حسن و شیخ کمال از قله تا ۷ تیر کردند.
ساماندهی و لکه‌گیری این مسیرها با توزیع حدود ۱۰ تن آسفالت به اتمام رسیده است.