شهردار منطقه ۱۰ تبریز از آسفالت‌ریزی و لکه‌گیری کوچه علیپور خیابان گرو خبر داد. به گزارش قلم پرس، حسن گنجی گفت: با هدف ارتقای سطح رفاه و تسهیل در تردد شهروندان و در تداوم اجرای طرح نگهداشت شهری عملیات لکه گیری و آسفالت ریزی کوچه علیپور خیابان گرو با توزیع ۴۰ تن آسفالت توسط معاونت […]شهردار منطقه ۱۰ تبریز از آسفالت‌ریزی و لکه‌گیری کوچه علیپور خیابان گرو خبر داد.

به گزارش قلم پرس، حسن گنجی گفت: با هدف ارتقای سطح رفاه و تسهیل در تردد شهروندان و در تداوم اجرای طرح نگهداشت شهری عملیات لکه گیری و آسفالت ریزی کوچه علیپور خیابان گرو با توزیع ۴۰ تن آسفالت توسط معاونت های فنی و عمرانی به اتمام رسیده است.