معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۸ تبریز از اجرای آسفالت ریزی در کوچه اثنی عشری خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی با اعلام این مطلب افزود: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت این مسیر، طی روزهای اخیر بعد از کاتر زنی و زیرسازی اصولی، آسفالت ریزی کوچه اثنی عشری […]معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۸ تبریز از اجرای آسفالت ریزی در کوچه اثنی عشری خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی با اعلام این مطلب افزود: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت این مسیر، طی روزهای اخیر بعد از کاتر زنی و زیرسازی اصولی، آسفالت ریزی کوچه اثنی عشری در خیابان امام خمینی (ره) توسط اکیپ آسفالت منطقه۸، اجرا شد.