لزوم دقت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ارجاع و ارسال پرونده به مرجع صلاحیت دار
لزوم دقت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ارجاع و ارسال پرونده به مرجع صلاحیت دار

دومین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان شسبتر افتتاح شد.

به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه دوازدهم تیرماه دومین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان شبستر با حضور رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شبستر افتتاح شد.
در این مراسم فتاحی رئیس دادگستری شهرستان شبستر بر لزوم دقت کامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ارجاع و ارسال هر پرونده به مرجع صلاحیت دار با لحاظ صلاحیت های ذاتی و محلی مراجع قضایی و غیر قضایی تاکید نموده و ابراز امیدواری کرد با افتتاح و و شروع به کار دومین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعات مردم به دادگستری کاهش یابد.