به گزارش قلم پرس، در این دیدار که با محوریت افزایش هماهنگی ها برای اجرای برنامه های گردشگری انجام پذیرفت، رضا جانفشان سرپرست شهرداری منطقه ۸ بر لزوم افزایش هماهنگی ها در راستای ایجاد تورهای گردشگری منطقه تاریخی فرهنگی تبریز و همکاری ایجاد کاربری های گردشگری در اماکن تاریخی شهر تاکید کرده و خواستار توسعه […]

به گزارش قلم پرس، در این دیدار که با محوریت افزایش هماهنگی ها برای اجرای برنامه های گردشگری انجام پذیرفت، رضا جانفشان سرپرست شهرداری منطقه ۸ بر لزوم افزایش هماهنگی ها در راستای ایجاد تورهای گردشگری منطقه تاریخی فرهنگی تبریز و همکاری ایجاد کاربری های گردشگری در اماکن تاریخی شهر تاکید کرده و خواستار توسعه همکاری ها شد.

در این جلسه محمدرضا عیوضی سرپرست اداره گردشگری شهرداری تبریز نیز از آمادگی اداره توسعه گردشگری شهرداری برای توسعه بهره وری گردشگری در بافت تاریخی شهر مخصوصا بازار تاریخی تبریز و پیاده راه تربیت و سایر اماکن تاریخی شهر خبر داده و برگزاری تورهای گردشگری منطقه تاریخی شهر را اقدامی موثر در راستای شناسایی فرهنگ و اماکن تاریخی تبریز به گردشگران داخلی و خارجی دانست.