لزوم ارائه خدمات بیمه تکمیلی به کارکنان شهرداری
لزوم ارائه خدمات بیمه تکمیلی به کارکنان شهرداری

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز بر لزوم ارائه خدمات بیمه تکمیلی به کارکنان شهرداری تبریز و لزوم حفظ عزت و همراهی واقعی با کلیه پرسنل تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس،  یاسین بجانی در هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: اکثر اداره‌ها و سازمان‌ها پرسنل خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌دهند تا هنگام مراجعه به مراکز درمانی به راحتی از خدمات استفاده کنند.

وی در ادامه سخنان خود ابراز کرد: ولی در مجموعه شهرداری ما تنها یک کمیته رفاه را داریم.

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: از شهردار تبریز خواهشمندیم به این موضوع رسیدگی کنند تا تمامی کارکنان از خدمات درمانی به راحتی استفاده کنند.