قصور و تأخیر در اجرای احکام قطعی دادگاه قابل قبول نیست
قصور و تأخیر در اجرای احکام قطعی دادگاه قابل قبول نیست

دادستان بستان آباد گفت: تأخیر و قصور در اجرای احکام قطعی دادگاه قابل قبول نیست.

به گزارش قلم پرس، علی محمودیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بستان آباد در دیدار با رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان با انتقاد از عدم اجرای احکام قطعی دادگاه در مورد تغییرکاربری های غیر مجاز گفت: بیش از ۲۰۰ فقره حکم قطعی که با تلاش شبانه روزی همکاران قضایی و اداری در دشتگاه قضایی شهرستان صادر و آماده اجرا می باشد به دلیل کوتاهی مسئولان اجرایی در جهاد کشاورزی معطل مانده و اجرا نشده اند.

وی تأکید کرد: تأخیر و تقصیر در عدم اجرای احکام قطعی تخلف بوده و قطعاً با مسببان و مسئولان مربوطه برخورد خواهد شد.

دادستان بستان آباد ادامه روند فعلی را از عوامل افزایش ساخت و ساز و تغییرکاربری های غیر مجاز اراضی زراعی و کشاورزی عنوان کرد و افزود: وقتی چنین استنباطی در جامعه حاکم شود که برخوردی با متعرضان به اراضی کشاورزی نمی شود روز به روز شاهد افزایش این جرائم و تخلفات در منطقه خواهیم بود.

در ادامه عنایتی مدیر جهاد کشاورزی نیز علت تأخیر در اجرای احکام قطعی را کمبود ماشین آلات و امکانات سخت افزاری برشمرد و گفت: تلاش می کنیم با تأمین ماشین آلات مورد نیاز در اسرع وقت با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نسبت به اجرای احکام صادره اقدام نمائیم.