قبادی رئیس هیات تیراندازی با کمان استان آذربایجان شرقی شد
قبادی رئیس هیات تیراندازی با کمان استان آذربایجان شرقی شد

کاظم قبادی چهارسال دیگر به عنوان رئیس هیات تیراندازی با کمان آذربایجان شرقی انتخاب شد به گزارش قلم پرس،از تبریز، مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی با کمان استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ در اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد و کاظم قبادی چهارسال دیگر به عنوان رئیس هیات تیراندازی با کمان […]کاظم قبادی چهارسال دیگر به عنوان رئیس هیات تیراندازی با کمان آذربایجان شرقی انتخاب شد

به گزارش قلم پرس،از تبریز، مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی با کمان استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ در اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد و کاظم قبادی چهارسال دیگر به عنوان رئیس هیات تیراندازی با کمان آذربایجان شرقی انتخاب شد. 

در این مجمع کاظم قبادی از ۲۹ رای ماخوذه توانست با ۱۵ رای  آرا را کسب کند و به مدت چهارسال دیگر به عنوان رئیس هیات تیراندازی با کمان استان آذربایجان شرقی انتخاب شود.

انتهای پیام/۶۰۰۱۷