قاضی بازی «ماشین سازی – تراکتور» انتخاب شد
قاضی بازی «ماشین سازی – تراکتور» انتخاب شد

قاضی بازی «ماشین سازی - تراکتور» انتخاب شد.

به گزارش قلم پرس،  عبدالنبی پورخلف به عنوان داور، رضا قیم و ولی کاوسی به عنوان کمک داوران، محمدباقر پورباقر و پیمان فرخی مهر به عنوان کمک داوران اضافی و بابک عباسقلی‌زاده به عنوان داور چهارم این بازی انتخاب شده است.

مسعود مرادی نیز ناظر این بازی است.

پورخلف پیش از این، دو مرتبه در تیم داوری بازی‌های تراکتور به عنوان کمک داور اضافی حضور داشته است‌.