فیلم| تصاویر دوربین‌های مداربسته از لحظه ورود آیلار حقی به محوطه مجتمع شهران تبریز
فیلم| تصاویر دوربین‌های مداربسته از لحظه ورود آیلار حقی به محوطه مجتمع شهران تبریز

فیلم| تصاویر دوربین‌های مداربسته از لحظه ورود آیلار حقی به محوطه مجتمع شهران تبریزفیلم| تصاویر دوربین‌های مداربسته از لحظه ورود آیلار حقی به محوطه مجتمع شهران تبریز