فیلم/ آتش زدن درختان در تبریز!
فیلم/ آتش زدن درختان در تبریز!
ویدیوی ارسالی یکی از شهروندان از آتش زدن درختان توسط یک فرد در خیابان رسالت تبریز

به گزارش قلم پرس، بر اساس  ویدیوی ارسالی، فردی اقدام به آتش زدن درختان در خیابان رسالت تبریز روبروی جایگاه CNG می کند اما مشخص نیست این فرد یا چه هدفی و چرا اقدام به آتش زدن درختان می کند