فروش دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومانی صنایع دستی آذربایجان شرقی در نوروز ۱۴۰۱
فروش دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومانی صنایع دستی آذربایجان شرقی در نوروز ۱۴۰۱

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان‌ شرقی از فروش دو میلیارد و هفتصد وپنجاه میلیون تومانی صنایع دستی استان در نوروز ۱۴۰۱ خبر داد.


مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان‌ شرقی از فروش دو میلیارد و هفتصد وپنجاه میلیون تومانی صنایع دستی استان در نوروز ۱۴۰۱ خبر داد.