به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فراز کمالوند در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش برابر تراکتور اظهار داشت: بازی تراکتور همانند سایر بازی ها برای ما بوده و حساسیت خاصی در این بازی نیست و با تمام قوا به مصاف تراکتور خواهیم رفت.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فراز کمالوند در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش برابر تراکتور اظهار داشت: بازی تراکتور همانند سایر بازی ها برای ما بوده و حساسیت خاصی در این بازی نیست و با تمام قوا به مصاف تراکتور خواهیم رفت.