غنابخشی به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیازمند تدابیر شورای شهر است
غنابخشی به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیازمند تدابیر شورای شهر است

معاون مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز گفت: غنابخشی به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری، نیازمند تدابیر عالمانه شورای شهر است.

به گزارش قلم پرس، بابک دانش پناه، در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز که با هدف بررسی وضعیت و کارنامه این سازمان برگزار شد، گفت: حقیقت امر این است که فعالیت های فرهنگی نیازمند توجه بیشتر است و جز با نگاه ویژه نمی توان راهبردی برای این امر داشت.

او افزود: سیستم مالی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، بعد از ساختار جدید تشکیلاتی خود که در سایه ادغام نهادهای مرتبط صورت گرفت، نیازمند توجه همه جانبه از سوی نهادهای نظارتی و مالی شهرداری است که برای استمرار و کسب نتیجه هر چه بهتر تلاش کند.

دانش پناه، با اشاره به کارنامه مالی مجموعه متبوع خود عنوان کرد: بودجه محقق شده ما کمتر از میزان پیش بینی شده و لحاظ شده در قانون بودجه سال جاری بود و بسیاری از طرح های خلاقانه و برنامه هایی که برای مخاطبان سازمان و مجموعه شهرداری تبریز، پیش بینی شده بود، امکان اجرا نیافت.

او ادامه داد:  عدم تحقق کامل بودجه تخصیص یافته از سوی شورای اسلامی شهر تبریز، به خروجی فعالیت های سازمان و عملکرد آن ضربه می زند.

معاون مالی اقتصادی سازمان در عین حال افزود: در عین حال تلاش همکاران و کارکنان سازمان، کارنامه پربار و قابل توجهی را گردآوری کرده است که لازم است از نقش تلاشگران این مجموعه قدردانی کنیم.

او برگزاری برنامه های متعدد فرهنگی و هنری، مسابقات ورزشی و قهرمانی های ملی و بین المللی را به عنوان بخشی از این کارنامه توصیف کرد و افزود: امیدواریم در سایه توجه بودجه ای به این بخش و تلاش برای تدوین سازوکاری مناسب برای ترمیم مشکلات مالی سازمان، زمینه برای درخشش های بیشتر فراهم آید.

دانش پناه با تاکید بر اینکه سازمان، به لحاظ بودجه ای عموماً نیازمند منابع مالی مصوب در قانون بودجه شهرداری است، افزود: انتظار این است که این رقم به قدر ممکن و با توجه به شرایط موجود شهرداری تبریز محقق شود.

او با بیان اینکه بخشی از آورده مالی سازمان، در سال جاری مالی، صرف پرداخت دیون و مطالبات سالهای گذشته شد، یادآور شد: این اتفاق در حالی صورت گرفته است که تلاش کرده ایم، برنامه های جاری سازمان در معاونت های ذیربط تعطیل نشود کارنامه خوبی در این بخش داشته باشیم.