غفلت‌های فرهنگی و پیامدهای بی‌توجهی به زبان مادری 
غفلت‌های فرهنگی و پیامدهای بی‌توجهی به زبان مادری 

دکتر رحیم شهرتی فر، گفت: صیانت و پاس‌داشت زبان ملی(به عنوان باارزش‌ترین امکان برقراری ارتباط بین اهالی کشور و مردمان فارسی زبان کشور های همسایه) نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به زبان مادری و بومی مردم مناطق غیرفارس‌زبان شود.

به گزارش قلم پرس، دکتر رحیم شهرتی فر در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:
کسی یا کسانی در بنر نصب شده در مسیر پیاده‌راه تفرجگاه عینالی تبریز، عنوان کتاب «شاهنامه فردوسی» را بریده‌اند.
این اقدام هر چند ناپسند و غیرمنطقی است اما با کمی تامل هوشیارانه می‌توان فهمید که سرچشمه‌ی این واکنش‌های اعتراض‌آمیز، بی‌توجهی‌هایی‌ست که نسبت به مسائل فرهنگ و هنر بومی و مخصوصا زبان محلی مردم این منطقه روا داشته شده است. صیانت و پاس‌داشت زبان ملی(به عنوان باارزش‌ترین امکان برقراری ارتباط بین اهالی کشور و مردمان فارسی زبان کشور های همسایه) نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به زبان مادری و بومی مردم مناطق غیرفارس‌زبان شود. هر گونه بی‌توجهی و هتک حرمت زبان و فرهنگ و هنر بومی و محلی(که از بدو تولد هر انسان با روح و جان او عجین می‌شود) نتیجه‌ای جز واکنش‌هایی از این دست نخواهد داشت. شورای عالی فرهنگ عمومی و مسئولین و متولیان مدیریت فرهنگی کشور باید با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی، نه تنها از اقدامات تحریک‌آمیز ممانعت به عمل آورند بلکه لازم است با فراهم ساختن بستر مناسب برای تقویت آموزش زبان و فرهنگ و هنر بومی که یک حق بدیهی و قانونی‌ست، اعتماد مردم را جلب نمایند. این وظیفه مخصوصا متوجه نمایندگان محترم مجلس است که از جانب همین مردم وکالت دارند در تمامی زمینه‌ها از حقوق آن‌ها دفاع کنند.