عملیات خاکی اصلاح فضای سبز منطقه ۳ انجام می گیرد
عملیات خاکی اصلاح فضای سبز منطقه ۳ انجام می گیرد

همزمان با احداث خیابان استاد شهریار، عملیات خاکی برای اصلاح توپوگرافی و ایجاد منظری زیبا در فضای سبز ضلع جنوبی این خیابان اجرا می شود.

به گزارش قلم پرس به نقل از  امور ارتباطات شهرداری منطقه ٣ تبریز،  عملیات خاکی با هدف مناسب سازی بصری و اصلاح توپوگرافی در فضای سبز ضلع جنوبی خیابان استاد شهریار واقع در انتهای خیابان مارالان توسط نیروهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه انجام می گیرد.

نیروهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه همزمان با اجرای سایر عملیات های عمرانی در احداث این خیابان ، همچون جدول گذاری جوی هدایت آب های سطحی، محوطه فضای سبز در ضلع جنوبی این خیابان را نیز  برای دسترسی به شکل و فرم هندسی مناسب و طراحی منظری زیبا در طول مسیر خیابان اصلاح و اجرا می کنند.

تا به حال در این عملیات، خاک نباتی به حجم ۱۵ ماشین برای ایجاد و اجرای سطح شیب دار همزمان و متناسب با پیاده رو مسیر در حریم فضای سبز، عملیات خاک ریزی انجام گرفته است.