معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز در تداوم عملیات حفاری برای لوله گذاری آب خام، این عملیات را در کوی سبلان اجرائی کرده است. به گزارش قلم پرس، به منظور نگهداری صحیح و اصولی از فضاهای سبز شهری، عملیات حفاری برای لوله گذاری آب خام و اتصال این شبکه از اتوبان شهیدکسائی به […]معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز در تداوم عملیات حفاری برای لوله گذاری آب خام، این عملیات را در کوی سبلان اجرائی کرده است.

به گزارش قلم پرس، به منظور نگهداری صحیح و اصولی از فضاهای سبز شهری، عملیات حفاری برای لوله گذاری آب خام و اتصال این شبکه از اتوبان شهیدکسائی به چاه عمیق کوثر کوی سبلان (واقع در محوطه کتابخانه شهید عدالت اکبری)، به اجرا درآمده است.
معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز این عملیات را از مقابل پارک شمیم پایداری تا اتوبان شهیدکسائی به انجام رسانده و ادامه آن را از اتوبان شهیدکسائی تا کوی سبلان تداوم بخشیده و درحال حفاری برای لوله گذاری آب خام، می باشد.